You are here

REHABITAT

Promotors:

REHABITAT és un projecte dissenyat dins el camp de la revitalització urbana transfronterera, la millora dels espais comuns i la integració social basada en la participació social. L'objectiu d'aquest projecte és revitalitzar determinades zones de les ciutats combinant la formació i la participació dels seus habitants a fi efecte de millorar la convivència social i el manteniment en el temps d'aquestes zones urbanes d'ús comú.

Dades de l'actuació:

Programa/Fons: 
Interreg
Any(s) realització: 
2009
2010
2011
2012
Temàtica: 
Medi-ambient, Desenvolupament sostenible
Eix temàtic interregional: 
Millorar la cohesió social i la qualitat ambiental de l'habitatge a les ciutats sòcies del projecte.
Territori(s) de realització: 
Catalunya, Zaragoza, Vizcaya, Haute Garonne, Haute Pyrénées

Socis

Soci 1: 
Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda SL
Soci 2: 
Agència de l'Habitatge de Catalunya, O.A.L. Viviendas Municipales de Bilbao, Commune d'Aureilhan, Commune de Toulouse
Cost total del projecte: 
2.607.553,00€
Co-finançador(s): 
FEDER
Subvenció atorgada: 
1.694.911,00€

Altres categories/Projectes de cooperació