You are here

La sostenibilitat instrument de competivitat de les empreses de la zona transfronterera

Promotors:

Temàtica de les jornada enfocada al foment de la competitivitat de les empreses a través de la gestió sostenible i la eco-innovació. La finalitat és de potenciar les empreses (sobretot Pimes que no tenen els recursos necessaris) de la zona posant a la seva disposició eines i estratègies per afavorir la seva competitivitat.

Dades de l'actuació:

Programa/Fons: 
Fons de suport a microprojectes transfronterers
Any(s) realització: 
2009
Temàtica: 
Medi-ambient, Desenvolupament sostenible
Territori(s) de realització: 
Espai Català Transfronterer

Socis

Soci 1: 
CENTRE TECNOLÒGIC LEITAT
Cost total del projecte: 
21.988,00€
Subvenció atorgada: 
4.000,00€

Altres categories/Projectes de cooperació