You are here

DROJNET 2

Promotors:

Aquest projecte és una continuació del projecte DROJNET per a la prevenció del consum de drogues a través de l'ús de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació. L'objectiu és prevenir el consum d'alcohol, tabag i altres substàncies entre els joves a travé de sistemes d'informació participatius i mitjançant l'ús de les noves tecnologies.

Dades de l'actuació:

Programa/Fons: 
Interreg
Any(s) realització: 
2009
2010
2011
2012
Temàtica: 
Joventut, esports
Eix temàtic interregional: 
Innovar els serveis d'informacions sobre drogues (prevenció i reducció de riscos) adreçats a joves mitjançant la utilització de les TIC.
Territori(s) de realització: 
Catalunya, Aragó, Aquitaine, La Rioja

Socis

Soci 1: 
Gobierno de La Rioja - Dirección General de Salud Pública y Consumo
Soci 2: 
Gobierno de Aragón - Departamento de Salud, Generalitat de Catalunya - Departament de Salut, BIZIA
Cost total del projecte: 
1.053.329,00€
Co-finançador(s): 
FEDER
Subvenció atorgada: 
683.200,00€

Altres categories/Projectes de cooperació