You are here

Sylvapir

Promotors:

Aquest projecte està format per accions que reflecteixen la diversitat dels membres de l'agrupació que són : accions de caràcter polític, de caràcter tècnic, de caràcter econòmic, de caràcter mediambiental.

Dades de l'actuació:

Programa/Fons: 
Interreg
Any(s) realització: 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Temàtica: 
Desenvolupament socio-econòmic, formació
Eix temàtic interregional: 
2.6 Promoure la creació, el desenvolupament, la recuperació d'empreses i activitats d'interès transfronterer
Territori(s) de realització: 
Espai pirenenc tranfronterer

Socis

Soci 1: 
GEIE Forespir
Cost total del projecte: 
80.000,00€
Co-finançador(s): 
FEDER
Subvenció atorgada: 
32.000,00€

Altres categories/Projectes de cooperació