You are here

Proposta de simplificació i homogeneïtzació de la planificació forestal en l’espai català transfronterer

Promotors:

Realitzar un anàlisi comparatiu dels diferents instruments d’ordenació forestal que hi ha vigents a Catalunya i als Pirineus Orientals i proposar un nou model simplificat que reculli els punts forts dels diferents models i simplifiqui al màxim el document per tal de garantir la gestió forestal sostenible i per tant la conservació i millora dels boscos de banda i banda dels Pirineus.

Dades de l'actuació:

Programa/Fons: 
Fons de suport a microprojectes transfronterers
Any(s) realització: 
2011
Temàtica: 
Desenvolupament socio-econòmic, formació
Territori(s) de realització: 
Espai Català Transfronterer

Socis

Soci 1: 
Consorci Forestal de Catalunya
Cost total del projecte: 
10.362,00€
Subvenció atorgada: 
1.000,00€

Altres categories/Projectes de cooperació