You are here

Preparació d'una organització empresarial transfronterera

Promotors:

El projecte pretén posar les bases per a que es pugui crear una organització de caire empresarial a l’espai Català transfronterer que permeti potenciar-ne un desenvolupament socioeconòmic harmoniós i sostenible. Per a fer-ho és possible es pretén fer una feina conjunta amb les associacions empresarials d’ambdós costats de la frontera per a que sigui aquestes entitats les que defineixin les línies de treball que ha de tenir aquest nou ens i quina ha de ser la seva organització.
Per a assolir aquest objectiu s’analitzaran altres experiències d’èxit i es farà un treball conjunt amb els representants de les organitzacions empresarials per a anar definint l’àmbit d’actuació i l’organització del nou ens a crear. En darrer terme el projecte pretén contribuir a la dinamització econòmica de l’espai català transfronterer i a la generació d’ocupació.

Dades de l'actuació:

Programa/Fons: 
Fons de suport a microprojectes transfronterers
Any(s) realització: 
2011
Temàtica: 
Desenvolupament socio-econòmic, formació
Territori(s) de realització: 
Espai Català Transfronterer

Socis

Soci 1: 
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Cost total del projecte: 
8.810,00€
Subvenció atorgada: 
3.000,00€

Altres categories/Projectes de cooperació