You are here

Educació per l'hospital de la salut

Promotors:

El projecte “L’educació per a la salut des de l’Hospital TF de la Cerdanya” l’objectiu és crear un pla d’implementació de l’Educació i la Promoció de la Salut a fi de - reforçar la capacitat de millora de les activitats en educació i promoció de la salut, implicar els professionals i els pacients per una millora de qualitat de l’atenció, enfortir la coordinació de l’atenció sanitària amb altres proveïdors del mateix àmbit i millorar la salut i la seguretat del personal i dels pacients.

Dades de l'actuació:

Programa/Fons: 
Fons de suport a microprojectes transfronterers
Any(s) realització: 
2014
Temàtica: 
Desenvolupament socio-econòmic, formació
Territori(s) de realització: 
Espai Català Transfronterer

Socis

Soci 1: 
UdG - Càt Promoció Salut- Grup Recerca Salut
Cost total del projecte: 
14.746,00€
Subvenció atorgada: 
5.000,00€

Altres categories/Projectes de cooperació