You are here

CULTUR PRO

Promotors:

La formació facilitada per la mobilitat dels estudiants i dels formadors esborrant els dèficits i/o febleses en llengua. Es tracta d'oferir un suport a la mobilitat dels professors per tal de consolidar una comunitat transfronterera d'aprenentatge.

Dades de l'actuació:

Programa/Fons: 
Interreg
Any(s) realització: 
2009
2010
2011
2012
Temàtica: 
Desenvolupament socio-econòmic, formació
Eix temàtic interregional: 
Reforçar la integració transfronterera en el marc de la política regional comunitària de la Unió Europea.
Territori(s) de realització: 
Lleida, Girona, Pyrenées Orientales, Andorra

Socis

Soci 1: 
Universitat de Girona
Soci 2: 
Universitat de Lleida, Universitat de Perpinyà, Xarxa Vives d'Universitats
Cost total del projecte: 
1.059.847,00€
Co-finançador(s): 
FEDER
Subvenció atorgada: 
672.202,00€

Altres categories/Projectes de cooperació