You are here

Centre de Promoció de Productes Agropecuaris Ecològics

Promotors:

Promoure l’agricultura ecològica com a part integrant d’un sistema de producció agrària sostenible i com una alternativa viable a la tradicional, que sigui més respectuosa amb el medi ambient i que ajudi a fixar als productors en el territori.

Dades de l'actuació:

Programa/Fons: 
Interreg
Any(s) realització: 
2000
2001
2002
2003
Temàtica: 
Desenvolupament socio-econòmic, formació
Eix temàtic interregional: 
2.5 Millorar la qualitat i la valorització dels productes locals
Territori(s) de realització: 
Lleida Catalunya Nord

Socis

Soci 1: 
Ajuntament de Lleida
Cost total del projecte: 
916.031,00€
Co-finançador(s): 
FEDER
Subvenció atorgada: 
421.074,00€

Altres categories/Projectes de cooperació