You are here

Trobada Transfronterera Monitors de sardanes

Promotors:

Creació de tallers de treball per la promoció i l’ensenyament de la sardana. Formalització d’un conveni i d’un programa comú de formació de monitors amb pràctiques incloses.

Dades de l'actuació:

Programa/Fons: 
Fons de suport a microprojectes transfronterers
Any(s) realització: 
2008
Temàtica: 
Accions culturals
Territori(s) de realització: 
Espai Català Transfronterer

Socis

Soci 1: 
Federació Sardanista del Rosselló
Cost total del projecte: 
9.400,00€
Subvenció atorgada: 
4.700,00€

Altres categories/Projectes de cooperació