You are here

Intercanvis educatius i culturals amb El Soler

Promotors:

Aquesta acció pretén afavorir l’intercanvi a tots els nivells entre les dues viles en voler compartir objectius i implementar activitats i projectes comuns. Les activitats incloses en el projecte es distribueixen en una temàtica molt variada, basada en l’aprenentatge dels idiomes i de la cultura (francès i català) de forma lúdica i els valors de la convivència a l’estar fora de casa durant una setmana, del 20 al 26 d’octubre de 2014, fent activitats esportives i dins la natura.

Dades de l'actuació:

Programa/Fons: 
Fons de suport a microprojectes transfronterers
Any(s) realització: 
2014
Temàtica: 
Accions culturals
Territori(s) de realització: 
Espai Català Transfronterer

Socis

Soci 1: 
Ajuntament de Puigcerdà
Cost total del projecte: 
9.945,00€
Subvenció atorgada: 
2.500,00€

Altres categories/Projectes de cooperació