You are here

Entrevista a la secretària general de l’Euroregió

Promotors:

El diari l'Independant ha entrevistat a la actual Secretària General de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània Mireia Canals. L'ex-diputada al Parlament de Catalunya pel grup parlamentari de Convergència i Unió (CiU) va ocupar el càrrec de Secretària General el 24 de novembre de 2014. El secretari general té una funció de suport a la presidència en exercici. Per aquest motiu, prepara les reunions per a la presidència i exerceix sota el control i per delegació de la presidència activitats de comunicació i de lobby institucional davant les institucions regionals, nacionals i comunitàries. En les seves relacions amb les institucions comunitàries, treballa en coordinació i amb el suport del representant de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) a Brussel·les. El secretari general és nomenat pel president, a proposta de l'Assemblea, per un període de tres anys renovables. La Secretaria General està ubicada a Barcelona.

L'entrevista completa la podeu consulta aquí: