You are here

L'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer posa les bases estatutàries per convertir-se en una "Agrupació Europea de Cooperació Territorial" (AECT)

Promotors:

20 institucions polítiques* pròximes a la frontera acorden els estatuts que dotaran l’Eurodistricte del millor instrument jurídic europeu, l’AECT, amb la voluntat de “cosir” la frontera.

A partir del 2013, els fons europeus de cooperació tindran com a objectius preferents les fronteres externes de la Unió Europea i les fronteres internes de l’àrea est. Aquells territoris fronterers de l’àrea oest que s’hagin dotat d’estructures de cooperació integrada com la que estem constituint es podran beneficiar més fàcilment dels futurs ajuts europeus.