You are here

Llibre Blanc de l'Eurodistricte, per a un futur transfronterer - 2008

Promotors:

Aquest treball, que ha estat realitzat entre octubre de 2007 i juliol de 2008, ha estat encarregat a la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) i a la Universitat de Girona (UdG) per la Generalitat de Catalunya i el Consell General dels Pirineus Orientals.

En el marc de l'estructuració de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronter, aquest estudi té com a objectiu  acompanyar  la  definició  i  l'emergència d'un  projecte  de  territori  transfronterer  basat  en  la realitat d’una conca de vida compartida entre el departament dels Pirineus Orientals i les comarques de Girona.

Aquest treball es compon inicialment d'un diagnòstic transfronterer inèdit que ha de permetre al futur Eurodisticte disposar d'una mirada de 360° i compartida sobre aquest territori.

Aquest coneixement inicial i les constatacions efectuades en aquesta primera part permeten en una segona fase presentar els reptes que es posen al territori transfronterer, als quals corresponen un cert nombre de temàtiques claus de cooperació transfronterera. Cada temàtica dóna una sèrie de projectes transfronterers  (en  forma  de  fitxes)  que  han  de  constituir  un  sòcol  d'accions  concretes  a  establir, responent als diferents reptes identificats pel territori.

En una part final, aquest estudi és també una ocasió per pensar el mode d’organització transfronterera de l’ens que tindrà la capacitat de conduir l’Eurodistricte, tant a nivell polític, com tècnic i jurídic.

Aquest estudi ha permès realitzar nombrosos contactes per telèfon i més de seixanta entrevistes amb actors de diferents nivells de competència d’una banda i altra de la frontera (la llista figura a l’annex). A tot ells s’agraeix la seva col·laboració. 

Aquest informe, coordinat per la MOT i realitzat de manera simultània en dos idiomes (francès i català), és el treball d’Olivier DENERT, director de projecte a la MOT, de Jean RUBIÓ i de Ludivine SALAMBO encarregats  de  missió  a  la  MOT,  de  Margarida  CASTAÑER  i  VIVAS,  Directora  de la Càtedra  de Geografia i Pensament Territorial de la UdG, d’Obdúlia GUTIÉRREZ i JARAMILLO i de Jaume FELIU i TORRENT, investigadors de la UdG.