You are here

Estudi sobre el transport col·lectiu a l’Espai Català Transfronterer - 2009

Promotors:

El present informe ha estat realitzat en el marc de l’Acord-Marc de Cooperació transfronterera entre el Consell General dels Pirineus Orientals i la Generalitat de Catalunya, signat el 29 de juny del 2006, i del Conveni específic 2006-2007 que l’aplica, de la mateixa data, que preveu “estudiar la viabilitat de la creació de línies transfrontereres de transports públics, així com els seus impactes derivats”.

L’Institut d’Estudis Territorials ha desenvolupat l’encàrrec, formalitzat mitjançant el Conveni de col·laboració entre la Direcció General d'Acció Departamental del Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Territorials, de 7 de maig del 2008.

En la redacció hi ha intervingut Rafael Giménez Capdevila i Kerstin Burckhart, amb la col·laboració de Valerià Paül i Virginie Cellier.