You are here

Eurometròpoli Lille-Kortrijk-Tournai

Promotors:

L’Eurometropoli Lille-Kortrijk-Tournai és el primer Agrument Europeu de Cooperació Territorial. Amb un territori de 3550 km2 binacional i tricultural i amb una población de més de 2 milions d’habitants, és la metròpoli transfronterera més important d’Europa.

Estructura concertada, l’Eurometropoli agrupa 14 institucions immerses en un treball de col•laboració conjunt que promou i incentiva la cooperación transfronterera, transestatal i inter-regional amb l’objectiu d’esborrar les fronteres culturals, polítiques i administratives i crear un marc de diversitat com a valor afegit amb la finalitat de facilitar la vida diària dels Eurometropolitans.