You are here

Eurodistricte Regio PAMINA

Promotors:

Eurodistricte Regio PAMINA

Les premisses de cooperació entre els territoris fronterers del Palatinat del Sud, del Mittlerer Oberrhein i de l’Alsàcia del Nord es remunten a l’endemà de la Segona guerra mundial, amb activitats modestes però essencials. Convé recordar el paper important dels primers agermanaments, per exemple entre Kandel (Palatinat) i Reichshoffen (Alsàcia).
A escala nacional, el Tractat d’amistat francoalemany signat el 1963 ha sostingut i afavorit el desenvolupament d’una cooperació fundada sobre relacions de confiança. Més tard, les trobades personals entre actors del món polític, administratiu i econòmic han permès una transposició concreta de la cooperació en allò que anomenem avui l’espai PAMINA.
Entre altres actors d’aquest territori, els responsables de l’endegament del territori han entès la necessitat d’aquesta cooperació. S’han establert contactes, estesos ja a partir del final dels anys 60. En aquella època, el diàleg iniciat i els camps temàtics comuns han constituït una base sòlida per la cooperació. Els avenços en la realització de la Unió Europea, del mercat únic interior, així com les nombroses imbricacions entre els tres territoris han constituït incitatius en favor d’una col•laboració estreta: tots els socis estaven disposats a iniciar aquesta aventura.