You are here

Convocatòria per a la concessió de les subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer 2020-2021

Promotors:

Unitat orgànica: 

Casa de la Generalitat a Perpinyà - Departament de Presidència

Descripció: 

Ja està publicada la Convocatòria per a la concessió de les subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer 2020-2021!

La Convocatòria per a la concessió de les subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer és una iniciativa conjunta del Departament dels Pirineus Orientals i de la Generalitat de Catalunya que permet financiar operacions transfrontereres a escala local amb la finalitat de dinamitzar l’intercanvi entre poblacions i desenvolupar l’Espai Català Transfronterer. Aquest programa va dirigit a entitats, organismes i ens locals implantats al Departament dels Pirineus Orientals  i a les comarques gironines.

 

Convocatòria de la Generalitat de Catalunya (Casa de la Generalitat a Perpinyà) :

Les entitats, organismes i ens locals de les comarques gironines que desitgin sol·licitar un ajut, poden descarregar el dossier de sol·licitud de subvenció i el conjunt d’informacions relatives a la convocatòria en els enllaços següents i realitzar la sol·licitud per via telemàtica:

Publicació al DOGC: https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=876152&language=ca_ES

Bases de la convocatòria: https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=848108&language=ca_ES

Enllaç al tràmit:  http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-pluriennals-Eurodistricte-al-desenvolupament-de-projectes-de-cooperacio-a-lEspai-Catala-Transfronterer?category=761e47d2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Inici de la convocatòria de la Generalitat de Catalunya: 23 de juny 2020
Data de termini: 23 de juliol 2020 (inclòs)

 

Appel à projets du Département des Pyrénées-Orientales :

Les entitats, organismes i ens locals del Departament dels Pirineus Orientals que desitgin sol·licitar un ajut, poden descarregar el dossier de sol·licitud de subvenció i el conjunt d’informacions relatives a la convocatòria en l’enllaç següent: https://www.ledepartement66.fr/appel-a-projet-2020-du-fonds-de-soutien-aux-micro-projets-transfrontaliers/

Data de termini: 24 de juliol 2020 (inclòs)