You are here

Visita de la comissió de desenvolupament regional del Parlament Europeu a la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà

Promotors:

Aquest passat dimarts 30 d’octubre, la Casa de la Generalitat a Perpinyà ha estat l’escenari de la reunió de la delegació de la comissió del Desenvolupament regional del Parlament Europeu.
Els representants de la Generalitat, el director de la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà, el senyor Joan Gaubí i el responsable d’Afers Transfronterers de la Generalitat de Catalunya, el senyor Alexandre Puignau, van rebre els diferents membres delegats encapçalats per l’eurodiputat romanès Iosif Matula. Composta de membres representatius com ara els eurodiputats Francesco de Angelis (Itàlia), Derek Vaugan (Angleterra), Rosa Estaràs Ferragut (Espanya), María Irigoyen (Espanya), la delegació comptava també amb la presència de l’eurodiputada perpinyanenca local, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (França), animadora de la diada  i a l’origen de la presència de la delegació europea en terres catalanes. El diputat europeu Joaquim Zeller (Alemanya), informador del projecte de reglament de l’agrupació europea de cooperació territorial (AECT) és qui va presentar el projecte de text sobre l’evolució del reglament de l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT). Tots els membres van prendre coneixement de la realitat del terreny i van poder debatre dels objectius de la cooperació territorial transfronterera en l’espai català transfronterer i mesurar la seva influencia en el desenvolupament local. La presència de Xavier Bernard Sans, director de la Comunitat de Treball dels Pirineu (CTP), com de l’autoritat de gestió del POCTEFA i dels partners et de la Regió  Llenguadoc-Rosselló ha posat de relleu el camí recorregut fins ara i els plantejaments a venir. A més, la reunió ha permès subratllar el treball que s’està realitzant a nivell de la Generalitat de Catalunya, la qual referma la seva voluntat de treballar en el marc de la cooperació transfronterera.