You are here

Qüestió de logística

Promotors:

Les plataformes logístiques de l'Empordà i del Rosselló haurien de treballar...

Hora Nova. 24/11/2014. Les plataformes logístiques de l’Empordà i del Rosselló haurien de treballar conjuntament; unir esforços per poder competir de tu a tu amb les grans plataformes europees. Aquesta és la principal conclusió de l’últim informe elaborat per la delegació empordanesa de la Fundació Catalunya Europa (FCE), amb la col·laboració del fòrum Opencat. Titulat El sector logístic transcatalà: la força de la complementarietat (L’Empordà i el Rosselló, junts per ser competitius a Europa), el document conté una primera part en què Opencat analitza la situació del sector logístic transfronterer. I posteriorment descriu la situació del sector a l’Alt Empordà i proposa cinc actuacions de millora.